SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


Bestuur en Commissies


Bestuur

algemeen bestuur 2018 2019

Van links naar rechts zittend: Jannie Snoek en Dick Hellinga
Van links naar rechts staand: Piet Snijder, Johan Lindeboom, Klaas Hoefnagel, Theo Wemmers, Jan Ras, Jacob J. Hakvoort en Gert Jan Nagel

 

Voorzitter Dick C. Hellinga Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  phone
Com. Zaken Jan Ras Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Jacob Hakvoort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
2e Secretaris/Damescommissie Jannie Snoek Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Accommodatie Piet Snijder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Facilitair Klaas Hoefnagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Financiën Theo Wemmers icon-email phone
Voetbal zaken Gertjan Nagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Vrijwilligerscommissie Johan Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Evenementen Vacant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Ledenadministratie

Ledenadm. Heren Jan Strijker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Ledenadm. Dames Richard van Urk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

Het bestuur van Sportvereniging Urk heeft in haar vergadering van 7 november 2011 besloten dat namens SV Urk een ledenadministratie (afgekort LAU) in een nieuwe opzet wordt bijgehouden en dat het beheer van de ledenadministratie is ondergebracht in bij de ledenadministrateur en zijn vervanger, beiden onder verantwoording van de penningmeester.

SV Urk is conform de statuten verplicht een register moet bijhouden, waarin namen, adressen, woonplaats (NAW) en verdere gegevens van de leden wordt bijgehouden. Bovendien is het algemeen bestuur van SV Urk eindverantwoordelijk voor een actuele ledenadministratie.

Omdat SV Urk een grote vereniging is, die bijna duizend ‘spelende leden’ en ruim driehonderd ‘niet spelende leden’ telt (2018 = 1306 leden totaal), is een betrouwbare en actuele ledenadministratie van groot belang is voor een goede bedrijfsvoering. Het is noodzakelijk om goed onderscheid te kunnen maken tussen leden en relaties, taken, functies en bijzonderheden. Verder is een betrouwbare ledenadministratie mede van groot belang is vanwege financiële aspecten.

Met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in mei 2018 is er nog meer nadruk komen te liggen op een complete ledenadministratie en correcte verwerking van gegevens. Dat betreft een Europese wetgeving, die van toepassing is op alle verenigingen, dus ook op SV Urk. En jullie weten inmiddels dat wij er niet onderuit komen.

De privacyverklaring op de website en de vooraankondiging per mail toegezonden en in het clubblad spreken hierover. Het gaat dan om het opslaan en het beheren van persoonsgegevens. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, website, apps en social media alsmede het clubblad en presentatiegids en andere jubileumuitgaven namens de vereniging te plaatsen.

Met de toestemmingsverklaring vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.


Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwens Contactpersonen (VCP) dames en heren

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Maar ook het vermoeden van gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik kan hinder opleveren.

Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren de ouder of bijvoorbeeld een coördinator, trainer of leider is.

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij één persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een Vertrouwens Contactpersoon (VCP).

In het kader van de verdere professionalisering van Sv Urk is door het Algemeen Bestuur van onze Vereniging besloten om te komen tot de invulling van de functie: De Vertrouwens Contactpersoon. Het bestuur heeft besloten om de heer Pieter ten Napel aan te stellen voor als Vertrouwens Contactpersoon van onze vereniging per 1 juli 2015 en Jans Post per 1 juli 2018.

Pieter ten Napel en Jans Post zijn al jaren actief als Ambulant Jongeren Werker binnen de Gemeente Urk en hebben in die hoedanigheid korte lijntjes met de jeugd, en de Gemeente en mogelijke hulpverleningskanalen. Beiden willen graag hun expertise in zetten bij Sportvereniging Urk als Vertrouwens Contactpersoon.

Dames:  Jans Post is te bereiken onder telefoonnummer:06-12682972 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heren: Pieter ten Napel is te bereiken onder telefoonnummer:06-13495970 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volledigheidshalve moeten wij wel mededelen dat het bestuur van Sportvereniging Urk niet verantwoordelijke en op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook geleden door mensen welke in aanraking komen met vernoemd Vertrouwens Contactpersoon.

 

“SOCIAAL VEILIGE SPORTOMGEVING”


Senioren Commissie

seniorencommissie

De senioren Commissie Urk (afgekort: SCU) is een commissie, die ressorteert onder de portefeuille Voetbalzaken. De SCU heeft de belangen en verantwoording van de seniorenteams Urk 4 t/m 8 in beheer. In seizoen 2018-2019 is de commissie terug gebracht tot slechts twee leden.

Voorzitter Hendrik Bakker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
 Secretaris Klaas de Vries Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone


 

TC Senioren

2018 2019 Technische Commissie Senioren

Voorzitter Gertjan Nagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Lub van den Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

De Technische Commissie Senioren (afgekort: TCS) is verantwoordelijk voor de uitvoering en mede bepalen van het voetbaltechnisch beleid voor de standaard seniorenteams Urk 1 t/m 3. De TCS valt binnen de portefeuille Voetbalzaken onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuurslid Voetbalzaken.
TC Junioren en pupillen

2018 2019 Technische Commissie jeugd

Voorzitter Gertjan Nagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
 Hoofd opleidingen Siemen Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

De Technische Commissie Jeugd (afgekort: TCJ) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbal technisch beleid en de scouting binnen de Jeugdafdeling van SV Urk en wordt aangestuurd door de Hoofd Opleiding. De TCJ valt binnen de portefeuille Voetbalzaken onder eindverantwoordelijkheid van het Bestuurslid Voetbalzaken.Dames Commissie

2018 2019 Dames commissie

Op de foto van links naar rechts: Jannie Snoek, Arie Hoekstra, Klaas Hessel van Urk, Lilian Brouwer, Anita Hagedoorn, Annie Woort, Manuelle de Vries en helemaal rechts Emma Ras.

De Dames Commissie Urk (afgekort: DCU) is, gezien de groei en ontwikkeling vaan deze afdeling,  hard op weg om een zelfstandig onderdeel van Sportvereniging Urk te worden. Tot dusver ressorteert het nog onder de portefeuille Voetbalzaken. De DCU is verantwoordelijk voor het gehele reilen en zeilen van de damesafdeling.

 

Voorzitter Jannie Kramer - Snoek Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Lilian Brouwer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

Jeugd Commissie

jeugdcommissie

Op de foto van links naar rechts:
Achter: Thomas van Eerde, Ben Willem de Boer, Reyer van den Berg, Klaas Visser.
Voor: Albert Metz, Klaas Romkes, Siemen Lindeboom, Douwe de Hoop. (Ronald van Hezel ontbreekt op deze foto)

Voorzitter Thomas van Eerde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris/Gastheer Albert Metz Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Wedstrijdsecretaris JO19 t/m JO14 Klaas Visser Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Wedstrijdsecretaris JO13 t/m JO10
Reyer van den Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Jeugd coördinator JO19+JO17+JO16 Vacant    
Jeugd coördinator JO15+JO14 Douwe de Hoop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Jeugd coördinator JO13+JO12 Vacant    
Jeugd coördinator JO11+JO10+Oud Urk div Roland van Hezel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Jeugd coördinator Visserij divisie Ben Willem de Boer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Jeugd coördinator Kabouter divisie Vacant  Kantine Commissie

2018 2019 Kantine commissie

Op de foto van links naar rechts: Kees de Boer, Tiemen Kramer, Margreet Ras en Johan Lindeboom. 

De Kantine Commissie Urk (afgekort: KCU) heeft het volledige exploitatie van de kantine binnen sportvereniging Urk, die ressorteert onder de portefeuille Financien. De KCU is verantwoordelijk voor de orde, representatie en financieel beleid, inclusief veiligheid en bezuinigingen. 

Voorzitter  Johan Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
 Secretaris Magreeth Ras - van Slooten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone


 

Accommodatie Commissie

2018 2019 Accomodatie commissie

Op de foto van links naar rechts: Cees Schraal, Jannie de Jong, Willem Schraal, Rijke Kapitein, Riekelt Fokke Snoek en Tiemen Kramer. (Piet Snijder en Evert Ras ontbreken op deze foto.) Voorzitter Piet Snijder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Willem H. Schraal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Schilderwerk Rijke Kapitein Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Elektricien Evert Ras Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Timmerwerk Cees Schraal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Allround Piet Tol Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

 

Supporters vereniging

Supportersvereniging

Op de foto van links naar rechts: Arie Zandhuis, Klaas Hessel Kapitein, Albert Blom, Cor Kappen, Tiemen Kramer, Steven Korf en Jacco den Dulk

 Voorzitter Steven Korf Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Tiemen Cornelis Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

 

PR&M commissie

Namens sportvereniging Urk werd de commissie Public Relations en Media ingesteld, ter vervanging van de Redactiecommissie, afgekort en nader te noemen PR&M.

PR&M heeft als doel het merk SV Urk en het imago van SV Urk op positieve wijze te positioneren. Door middel van het verbeteren van de samenwerking tussen de verschillende publicatie-uitingen van SV Urk draagt PR&M bij tot een professionele, eenduidige, consistente en gestructureerde wijze van interne en externe communicatie.

Alle uitingen namens Sv Urk conform de wetgeving plaatsvinden, waaronder de recent ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De commissie gaat zich in eerste instantie richten op de herziening dan wel nieuwbouw van de website. Dat heeft de hoogste prioriteit gekregen. Aanpassing naar de huidige tijd en mogelijkheden. De website moet een grote centrale rol krijgen binnen de nieuwsvoorziening van de club.

 Voorzitter Vacant    
Secretaris Jacob J. Hakvoort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Lid Klaas Ras    
Lid Jos Steenbergen    
Lid Eef de Vries    

Evenementen commissie

Evenementencommissie

Op de foto van links naar rechts: Paulus Visser, Margreeth Ras, Fokke Jan Gnodde, Tunis Kramer, Lubbert Korf, Jelle Loosman, Evert Kapitein en Femmie Brands. Maatrten Dijkhuizen ontbreekt op deze foto.

 Voorzitter Magreeth Ras - van Slooten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Fokke Jan Gnodde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone


Vrijwilligers commissie

vrijwilligerscommissieOp de foto van links naar rechts: Frans de Jong, Johan Lindeboom, Jacob Jenema, Albert Metz. 

 Voorzitter Johan Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Albert Metz Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

 

De vrijwilligerscommissie is uit nood in 2017 ontstaan. De roep vanuit de club was zodanig groot, dat dit als een afzonderlijk traject in het leven werd geroepen. De commissie is bezig om al het vrijwilligerswerk in kaart te brengen en bij de ouders meer besef creëren dat hun inzet van groot belang is. We hopen dat hun inzet op termijn haar vruchten gaat afwerpen.  

 

 

ICT/Informatica

 

   
Teun ict

Teun
de Vries
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website
Rick Steenbergen
Rick
Steenbergen
phone
ICT