SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


Bestuur en Commissies


Bestuur

algemeen bestuur 2018 2019

Van links naar rechts zittend: Jannie Snoek en Dick Hellinga
Van links naar rechts staand: Piet Snijder, Johan Lindeboom, Klaas Hoefnagel, Theo Wemmers, Jan Ras, Jacob J. Hakvoort en Gert Jan Nagel

 

Voorzitter Dick C. Hellinga Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  phone
Com. Zaken Jan Ras Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Jacob Hakvoort Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
2e Secretaris/Damescommissie Jannie Snoek Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Accommodatie Piet Snijder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Facilitair Klaas Hoefnagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Financiën Theo Wemmers icon-email phone
Voetbal zaken Gertjan Nagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Vrijwilligerscommissie Johan Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  
Evenementen Vacant Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

Ledenadministratie

Ledenadm. Heren Jan Strijker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Ledenadm. Dames Richard van Urk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

Het bestuur van Sportvereniging Urk heeft in haar vergadering van 7 november 2011 besloten dat namens SV Urk een ledenadministratie (afgekort LAU) in een nieuwe opzet wordt bijgehouden en dat het beheer van de ledenadministratie is ondergebracht in bij de ledenadministrateur en zijn vervanger, beiden onder verantwoording van de penningmeester.

SV Urk is conform de statuten verplicht een register moet bijhouden, waarin namen, adressen, woonplaats (NAW) en verdere gegevens van de leden wordt bijgehouden. Bovendien is het algemeen bestuur van SV Urk eindverantwoordelijk voor een actuele ledenadministratie.

Omdat SV Urk een grote vereniging is, die bijna duizend ‘spelende leden’ en ruim driehonderd ‘niet spelende leden’ telt (2018 = 1306 leden totaal), is een betrouwbare en actuele ledenadministratie van groot belang is voor een goede bedrijfsvoering. Het is noodzakelijk om goed onderscheid te kunnen maken tussen leden en relaties, taken, functies en bijzonderheden. Verder is een betrouwbare ledenadministratie mede van groot belang is vanwege financiële aspecten.

Met de invoering van de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in mei 2018 is er nog meer nadruk komen te liggen op een complete ledenadministratie en correcte verwerking van gegevens. Dat betreft een Europese wetgeving, die van toepassing is op alle verenigingen, dus ook op SV Urk. En jullie weten inmiddels dat wij er niet onderuit komen.

De privacyverklaring op de website en de vooraankondiging per mail toegezonden en in het clubblad spreken hierover. Het gaat dan om het opslaan en het beheren van persoonsgegevens. Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op internet, website, apps en social media alsmede het clubblad en presentatiegids en andere jubileumuitgaven namens de vereniging te plaatsen.

Met de toestemmingsverklaring vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.


Vertrouwenscontactpersonen

Vertrouwens Contactpersonen (VCP) dames en heren

Treiteren en pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, intimideren en andere ongewenste omgangsvormen zijn helaas van alle dag. Wat voor de één een grapje is, kan voor een ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Maar ook het vermoeden van gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik kan hinder opleveren.

Bepalend is dat de activiteit c.q. situatie door de betrokkene als ongewenst wordt ervaren. Het mooiste zou zijn dat diegene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat is in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen de reden zijn dat men zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. Ook kan het lastig zijn als diegene waarvan het gedrag als ongewenst wordt ervaren de ouder of bijvoorbeeld een coördinator, trainer of leider is.

In zulke gevallen zou het goed zijn om bij één persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een persoon die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met jou wat de beste oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Zo iemand noemen ze een Vertrouwens Contactpersoon (VCP).

In het kader van de verdere professionalisering van Sv Urk is door het Algemeen Bestuur van onze Vereniging besloten om te komen tot de invulling van de functie: De Vertrouwens Contactpersoon. Het bestuur heeft besloten om de heer Pieter ten Napel aan te stellen voor als Vertrouwens Contactpersoon van onze vereniging per 1 juli 2015 en Jans Post per 1 juli 2018.

Pieter ten Napel en Jans Post zijn al jaren actief als Ambulant Jongeren Werker binnen de Gemeente Urk en hebben in die hoedanigheid korte lijntjes met de jeugd, en de Gemeente en mogelijke hulpverleningskanalen. Beiden willen graag hun expertise in zetten bij Sportvereniging Urk als Vertrouwens Contactpersoon.

Dames:  Jans Post is te bereiken onder telefoonnummer:06-12682972 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Heren: Pieter ten Napel is te bereiken onder telefoonnummer:06-13495970 of via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Volledigheidshalve moeten wij wel mededelen dat het bestuur van Sportvereniging Urk niet verantwoordelijke en op géén enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor welke schade dan ook geleden door mensen welke in aanraking komen met vernoemd Vertrouwens Contactpersoon.

 

“SOCIAAL VEILIGE SPORTOMGEVING”


Senioren Commissie

Seniorencommissie

Op de foto van links naar rechts: Meindo Kramer, Jelle Dijkstra, Bert van Slooten (voorzitter), Jacob Schenk, Klaas de Vries, Kees van Eerde, Hendrik Bakker (secretaris) en Klaas Hoefnagel (bestuur). Cees Schraal en Arie zandhuis ontbreken op deze foto.

Voorzitter Bert van Slooten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Hendrik Bakker Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Meido Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Jelle Dijkstra Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Jacob Schenk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Klaas de Vries Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Kees van Eerde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Klaas Hoefnagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Cees Schraal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Arie Zandhuis Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone


 

TC Senioren

Voorzitter Gertjan Nagel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Lub van den Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
 Commissielid Jan Jongman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
 Commissielid Wiliam Visser Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

TC Junioren en pupillen

  Siemen Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

Dames Commissie

Damescommissi
Op de foto van links naar rechts: Jannie Snoek, Manuelle de Vries, Jans Post, Miranda van de Berg, Arie Hoekstra en lillian Brouwer

Voorzitter Jannie Kramer - Snoek Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Vertrouwenspersoon Jans Post Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commisie lid Miranda van de Berg - Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commisie lid Arie Hoekstra Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commisielid Manuelle de Vries - van Urk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Lilian Brouwer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

Jeugd Commissie

Jeugdcommissie Sv Urk

Op de foto van links naar rechts: Siemen Lindeboom, Albert Metz, Klaas Nentjes, Roland van Hezel, Ben Willem de Boer, Ludo Horvath, Reijer van den Berg, Douwe de Hoop, Klaas Visser, Klaas Romkes, Tromp Visser en Jelle Kaptijn

Voorzitter Thomas van Eerde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Albert Metz Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Hoofd opleiding Siemen Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  phone
1e Wedstr. secretaris O19 T/M O13 Klaas Visser Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
2e wedstr. Secretaris O8 T/M O12
Reyer van den Berg Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectieleider O19+O17 Siemen Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectieleider O16 Klaas Visser Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectl. O15+O14 Douwe de Hoop Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectl. O13 +O12 Tromp Visser Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectl. 011-010 +  Oud urk div. Roland van Hezel Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectl. 09/08  + Vis. Divisie Ben Willem de Boer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Sectl. 07/06 Kabouters Klaas Romkes Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phoneKantine Commissie

kantinecommissie

Op de foto van links naar rechts: Johan Lindeboom, Fred Hoekstra (gestopt), Margreeth Ras en Kees de Boer. (Tiemen Kramer ontbreekt op deze foto).

  Kees de Boer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Tiemen Cornelis Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Johan Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
  Magreeth Ras - van Slooten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone


 

Accommodatie Commissie

accomodatiecommissieVan links naar rechts: Jannie de Jong, Piet Sneijder, Rinkelt Fokke snoek, Evert Ras, Rijke Kapitein, Tiemen Kramer en Willem Schraal

 Voorzitter Piet Snijder Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Willem H. Schraal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Schilderwerk Rijke Kapitein Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Elektricien Evert Ras Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Timmerwerk Cees Schraal Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Allround Piet Tol Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

 

Supporters vereniging

Supportersvereniging

Op de foto van links naar rechts: Arie Zandhuis, Klaas Hessel Kapitein, Albert Blom, Cor Kappen, Tiemen Kramer, Steven Korf en Jacco den Dulk

 Voorzitter Steven Korf Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Tiemen Cornelis Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Albert Blom icon-email phone
Commissielid Jakko den Dulk Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Klaas Hessel Kapitein Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Cor Kappen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Arie Zandhuis Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

 

Redactie commissie

bestuur 1

Jelle
ten Napel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
bestuur 3

Jacob
Hakvoort
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
bestuur 3

Klaas
Ras
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
bestuur
Jeffrey
Ras
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
   

Evenementen commissie

Evenementencommissie

Op de foto van links naar rechts: Paulus Visser, Margreeth Ras, Fokke Jan Gnodde, Tunis Kramer, Lubbert Korf, Jelle Loosman, Evert Kapitein en Femmie Brands. Maatrten Dijkhuizen ontbreekt op deze foto.

 Voorzitter Magreeth Ras - van Slooten Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Fokke Jan Gnodde Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Evert Kapitein Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Maarten Dijkhuizen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Femmie Brands - Loosman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Lubbert Korf Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Teunis Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Tiemen Cornelis Kramer Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Jelle Loosman Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Commissielid Paulus Visser Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone


Vrijwilligers commissie

vrijwilligerscommissieOp de foto van links naar rechts: Frans de Jong, Johan Lindeboom, Jacob Jenema, Albert Metz. 

 Voorzitter Johan Lindeboom Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
Secretaris Albert Metz Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone

 

De vrijwilligerscommissie is uit nood in 2017 ontstaan. De roep vanuit de club was zodanig groot, dat dit als een afzonderlijk traject in het leven werd geroepen. De commissie is bezig om al het vrijwilligerswerk in kaart te brengen en bij de ouders meer besef creëren dat hun inzet van groot belang is. We hopen dat hun inzet op termijn haar vruchten gaat afwerpen.  

 

 

ICT/Informatica

 

   
Teun ict

Teun
de Vries
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website
Rick Steenbergen
Rick
Steenbergen
phone
ICT
20d4181
Jan
van den Berg
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. phone
ICT

50900889