SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


Fytac Urk sluit convenant met sv Urk

Sportvereniging Urk heeft onlangs samen met Zvv Urk een samenwerkingsverband met Fytac afgesloten waarbij de behandeling van de sporters en zijn/haar blessures centraal staan. Het streven is gericht op de uitvoering van een snelle diagnostiek en de behandeling op fysiotherapeutisch vlak binnen 24 uur na aanmelding. Dit alles is bedoeld om de gezondheid en de continuïteit van de sporters te bewaken.

Indien er een blessure op mocht treden bij een van de trainingen / wedstrijden van sv Urk, dan is de clubverzorger het eerste aanspreekpunt. Hij zal een eerste diagnose stellen en een vervolgbeslissing nemen. Elk lid kan zich dezelfde dag nog aanmelden voor het spreekuur door contact op te nemen met 0527-729910. Graag verzoeken wij u verder het formulier in te vullen dat op de website van Fytac staat vermeld onder sportspreekuur Urk. Zo kan de (sport)fysiotherapeut een indruk krijgen van u klachten en dit zal het herstel optimaliseren.


Het is de speler zijn eigen verantwoordelijkheid om te onderzoeken hoe hij verzekerd is. Indien er een goede aanvullende verzekering is, wordt het spreekuur volledig gedekt door het ziekenfonds en gaat dit ook niet ten koste van het eigen risico. Sv Urk kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gemaakte kosten. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Fytac: www.fytac.nl

Namens het bestuur wens ik u een blessurevrij seizoen en veel sportplezier.