SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


In Memoriam: Jan Brouwer

Toen ik nog in de pupillen voetbalde, ging ik steevast iedere zaterdagmiddag, als Urk 1 thuis speelde, hier naar toe op het toenmalige Wilhelminapark. Jan Brouwer was in die tijd de aanvoerder van dit mooie team. Vele wedstrijden staan nog in mijn geheugen gegrift en met veel plezier denk ik nog weleens aan deze tijd terug. 

 Later, zo rond mijn achttiende jaar was ik jeugdleider en zoon Frans zat bij mij in de ploeg. Ik mocht de basis leggen en was blij met zulke leuke spelers (had de genen van zijn vader). Dat Jan ook de jeugdleiders waardeerde, kwam tot uiting zo rond de kerstdagen, wanneer er steevast iets van de slager werd thuis bezorgd. Dit heb ik altijd zeer gewaardeerd in de mens Jan Brouwer.

Nog weer later, toen ik de vriendschappelijke wedstrijden van Urk 1 mocht fluiten, kreeg ik wat meer met Jan te doen, omdat hij intussen voorzitter was geworden van onze mooie vereniging. Hij was Dirk Bakker opgevolgd en als ik me niet vergis is Jan ruim vijf jaar voorzitter geweest. Na de wedstrijden spraken we lange tijd na over het voetbal spelletje. Nadat ik in 2007 besloot om te stoppen als scheidsrechter werd ik benaderd om samen met Jan en Cees Brouwer eens van gedachten te wisselen over de vereniging en de opvolging van Jan als voorzitter. Dit gebeurde bij Jan thuis en de gastvrijheid, van zeker ook Jan zijn vrouw Co, staan mij nog helder voor de geest.

Jan had niet de makkelijkste periode van de club geleid, want intussen was het eerste elftal gedegradeerd naar de 1e klasse en een roerige periode met trainers was aangebroken. Jan leidde het schip SV Urk door hoge golven en dikke stormen en op sommige zaken binnen een club heb je als voorzitter niet altijd de grip. (kan ik intussen aardig van meespreken).

Na de beslissing om Jan op te volgen, leek het mij verstandig om mee te draaien met het bestuur om het reilen en zeilen binnen de club eigen te gaan maken. Dit waren memorabele vergaderingen en het toenmalige Dagelijkse Bestuur bestond uit: Voorzitter Jan Brouwer, 2e Voorzitter Piet Wakker en secretaris Albert Keuter en de Penningmeester Johannes de Boer. In iedere vergadering was wel ruimte voor de vrolijke noot en die rol nam Piet Wakker met verve op zich. Jan leidde de vergaderingen op zijn eigen wijze en ik kreeg een mooi inkijkje in de structuur van de club.

Ik weet het niet zeker, maar na de bestuurlijke periode van Jan bleef hij bevriend met Piet Wakker en ik denk dat de vriendschap ontstaan is tijdens de periode bij SV Urk. Immers de laatste jaren zag je Jan en Piet veelvuldig bij de wedstrijden van Urk 1 als trouwe supporters. Ik heb Jan de laatste wedstrijd van vorig jaar uit tegen Sparta Nijkerk nog even kunnen spreken, waar we samen met Piet Wakker en Klaas van der Sloot op de tribune zaten.

Jan een man waar je in mijn ogen geen ruzie mee kon krijgen en altijd zeer correct was. Het mooie aan Jan vond ik, toen ik op de algemene ledenvergadering de voorzittershamer van hem mocht overnemen en hem een presentje overhandigde met de bijbehorende toespraak, hij in zijn dankwoord vertelde, dat hij veel lovende woorden altijd over een ander had gezegd, maar dat hem dit zelf nog nooit ten deel was gevallen.

Jan was wars van op de voorgrond staan en zeker van persoons verheerlijking. Toch heeft ons bestuur gemeend om Jan Erelid van onze vereniging te maken en deze titel heeft hij ook zeer zeker verdiend. Na de wedstrijd tegen Ajax had ik een mail van Jan te pakken, hoezeer hij genoten had en hij een compliment voor ons als bestuur had. Dit tekende Jan, altijd zeer attent. Ook op maatschappelijk gebied, heeft Jan veel mogen betekenen voor onze gemeenschap, en de Brouwer Holding en de Kerk namen hier een grote plaats in.

Ik ging een keer vanwege familiebanden naar een bijeenkomst in de kerk waar Jan ouderling was en de volgende dag kreeg ik een mail, hoe fijn hij het had gevonden om samen de lof van onze grote Koning samen te mogen zingen. Het was zeker wederzijds en ik waardeerde deze mails zeer.

Jan is niet meer. Hij zal zeker een grote lege plaats nalaten en ook vanaf deze plaats wil ik zijn vrouw Co, zijn (schoon) kinderen en kleinkinderen en verder familie veel sterkte toewensen. Het zal zeker niet makkelijk zijn, maar ik wens jullie de kracht en de nabijheid van onze Heere toe.

20021217: Als voorzitter aangesteld bij Sv Urk
20080107: Als voorzitter afgetreden bij Sv Urk
20131113: Benoemd tot erelid

Voorzitter SV Urk,
Gerrit Meun