SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


De ALV was dit jaar "bijzonder"

De Algemene Leden Vergadering is dit jaar in te delen in de categorie bijzonder. Ten eerste was de opkomst met ruim honderd bezoekers in vergelijking tot voorgaande jaren meer dan verdubbeld. Maar ook het afscheid van vier bestuursleden en de benoeming van Wiebren Faber tot lid van verdienste rechtvaardigt deze status van bijzonder. De grote opkomst lag wel een beetje in de lijn der verwachting. Immers kopman Gerrit Meun nam afscheid van de club en dat hij hiervoor gewaardeerd werd, blijkt uit deze opkomst. Namens de club, Gemeente Urk en de KNVB kreeg hij alle lof toegediend.

Mede daardoor werd het afscheid van Klaas Tol, Teun van Slooten en Fred Hoekstra ongewild  naar de achtergrond geplaatst, terwijl hun inbreng in de afgelopen jaren zeker debet is geweest aan de goede successen. En dat was een feit, want de club staat er financieel gezond bij en was in staat om wat reserves op te bouwen voor nieuw(ver)bouwplannen van de kantine, een zwaarwegende opdracht op de langere termijn, zo verwoorde het jaarverslag dit. Mannen bedankt voor jullie inbreng.

Wiebren Faber
Het heeft even geduurd, maar nu is er toch van gekomen, Wiebren Faber uit Emmeloord werd benoemd tot lid van verdienste bij Sv Urk. De benoeming zat al langer in de pijplijn, maar dat het zolang duurde kwam omdat Faber nog altijd actief was binnen de club als gastheer voor het arbitrale trio tijdens de thuiswedstrijden. Hij is daar onlangs mee gestopt en zo kon de benoeming op een historisch moment van Sv Urk plaatsvinden. Van harte gefeliciteerd met deze exclusieve status.