SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


SV Urk heeft de wind in de rug

De ruimere opkomst in vergelijking met voorgaande jaren en het aantal rondvragen tijdens de ALV spreekt hier boekdelen. Alle aanwezige leden toonden een tevreden gezicht op de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van SV Urk, afgelopen woensdag 14 november 2018. Een formeel gebeuren dat wel, waarin de resultaten van het afgelopen sportjaar 2017-2018 werd gepresenteerd aan de leden. Hoe staat de club er voor op organisatorisch gebied, sportief en vooral ook op financieel terrein.

Welnu, de wind wappert ons in de rug, want het bestuur kon alleen maar positieve kanttekeningen plaatsen. Er is een spreekwoord in de varenswereld: “Je kan niet zeilen op de wind van gisteren” Die uitspraak is zeker van toepassing op het reilen en zeilen van SV Urk van dit moment. Het gaat Urk 1 voor de wind en de prestaties zijn uitstekend, de organisatie van de vereniging is hard op weg naar een optimale structuur. Maar als gebruikelijk kreeg vooral het financiële aspect de aandacht. Immers het bestuur heeft bijna al haar peilen gezet op de nieuw(ver)bouw kantine. Een ongekende opdracht, die met deze resultaten kans van slagen krijgt. 

De opkomst (53 getekende leden) en ledenaantal van de club (1310 totaal) toont een stijgende lijn en het jaarverslag laat positieve cijfers zien. Enig -puntje is de zoektocht naar vrijwilligers in de journalistiek, terreinmeesters, trainers en leiders 'Helpt u mee met zoeken." Er wordt hard gewerkt aan de nieuw(ver)bouw kantine. Rein Brands gaat zich met een eigen geformeerd projectteam komend jaar hard maken om enkele scenario’s te presenteren en dat is hem wel toevertrouwd. Er komt een onderzoek naar een functioneel rookbeleid op "de Vormt", aangepast aan de landelijke tendens bij de KNVB. De sponsorreis 2019 staat voor de deur, AVG-wetgeving achtervolgd ons dagelijks en een herziening van de structuur SV Urk anno 2018 is wenselijk. Nog genoeg te doen dus.

De leden konden na afloop vaan ALV met een tevreden gevoel huiswaarts. "Een club om trots op te zijn" Het bestuur van SV Urk spreekt haar dank uit naar allen, die deze stand van zaken mogelijk hebben gemaakt. Chapeau.