SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


AFMELDEN LIDMAATSCHAP SV URK AAN REGELS VERBONDEN

Wanneer leden zich gedurende het seizoen afmelden als lid van de club, dan houdt het Algemeen Bestuur van SV Urk de verplichting staande tot doorbetaling van een contributie tot einde van het seizoen met een maximum van een half jaar. De basis voor afmelden is vier weken voor het einde van het seizoen (1 juli – 30 juni), dus per 1 juni van het lopende voetbaljaar.

Deze maatregel heeft een reden. In de vakantie periode voor het starten van de nieuwe competitie worden de teams ingedeeld. Dit is ieder jaar een hele klus als je bedenkt dat het gaat om 1100 leden. Waar men echter ieder jaar weer tegen aanloopt, is opzeggingen van leden na de indeling van teams aan het begin van de competitie, m.a.w. als al dat werk al is gedaan. Het gevolg is dat team indelingen niet meer kloppen en soms een heel elftal word opgeheven en dit geeft extra veel werk en KNVB-kosten. Ook voor ouders van leden die weer opnieuw moeten worden ingedeeld is dit vaak onbegrijpelijk.

Bij het aan- en afmelden voor lidmaatschap bij SV Urk zijn een aantal regels verbonden om dit gestructureerd met rechten en plichten te laten verlopen. Op dit moment verloopt dit item via de Vrijwilligers commissie en de Ledenadministratie SV Urk. En dit item verdiend wel wat extra aandacht omdat er door clubleden heel verschillend en gemakzuchtig mee wordt omgegaan. Maar ook met de komst van de AVG heeft dit wel wat extra aandacht nodig.

Op de website van SV Urk staat onder http://www.svurk.nl/leden-adm/aan-of-afmelden-als-lid precies omgeschreven hoe het een en ander in zijn werk gaat. Bovendien organiseert deze commissie regelmatig open in- en uitschrijfavonden in de kantine van vereniging. De eerstvolgende is op 3 december a.s.

Maar de nadruk van dit epistel ligt op het afmelden als lid. Vaak gebeurt het dat een speler of zelfs een geheel team bij zijn trainer/leider zegt: “Ik stop er mee” en dat zou dan voldoende voor hem/haar zijn om zich af te melden bij de club. Vervolgens wordt er wel contributie geïncasseerd en dan komen de reacties los. Een veel voorkomend iets, dat tot irritaties kan leiden. M.a.w. zo gaat dat niet. Ieder lid is verplicht om zich schriftelijk af te melden. De documenten hiervoor kun je vinden op de website, zoals hiervoor omschreven.

Bovendien moet je bij afmelden als lid van Sv Urk voldoen aan een aantal verplichtingen, die door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden opgelegd.
1. Het lidmaatschap loopt voor een volledig boekjaar. Een boekjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.
2. Wanneer het lidmaatschap voortijdig in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. De insteek van bestuur is om qua gedoogbeleid daar tussenin te gaan en een termijn van aan half jaar aan te houden.
3. De afmelding geschiedt door invulling, dagtekening en ondertekening van een door de ledenadministratie / secretaris te verstrekken afmeldingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn ingevuld:
a. Naam, voornaam (voluit), adres, geboortedatum, telefoonnummer, mobiel nummer en e-mailadres.
b. Voor jeugdleden (onder de 18 jaar) dient het formulier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegenwoordiger.
4. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar;
a. En met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
b. Zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van Sv Urk, dan is betrokkene niet bevoegd over te gaan naar een andere vereniging.

Agenda

donderdag 25 apr 2019
Uitgifte clubblad "Nor Vuuren"
vrijdag 26 apr 2019 - 08:15 uur
Papierinzameling
maandag 29 apr 2019 - 19:30 uur
AB-vergadering
vrijdag 03 mei 2019 - 17:00 uur
DB Overleg
zaterdag 04 mei 2019 - 14:30 uur
AZSV - Urk 1

SV Urk TV


URK - SPARTA NIJKERK

SV Urk - SDC Putten