SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


"Met eigen jongens op een hoog niveau"

Op zaterdag 4 januari 2014 hield sv Urk haar nieuwjaarsreceptie, waarbij voorzitter Meun zijn toespraak richtte tot de toehoorders. En zijn boodschap voor 2014 was over het algemeen positief gestemd, want er zijn tal van goede dingen te vermelden. De prestatie van het eerste elftal, de activiteiten van de Evenementen Commissie en Businessclub die tot clubbinding dienen en het 75 - jarig bestaan in 2015. Maar er waren ook punten van zorg te melden, zoals de te verwachten verhoging van de huurkosten van sportvelden vanwege de bezuinigingen bij onze overheid. Het betekent dat sv Urk nog meer een beroep op de vrijwilligers zal moeten doen. Tenslotte werd iedereen veel gezondheid toegewenst met respect voor een ander. Laten we er met zijn allen een mooi en sportief jaar van maken, zo besloot Voorzitter Meun zijn betoog.

 

 

Beste vrienden,

Allereerst een hartelijk welkom aan onze ereleden, leden van verdienste, oud voorzitters, leden, genodigden en verdere aanwezigen.

Sportief gezien mogen we niet klagen. Ons vlaggenschip doet het goed, en gaat fier aan de leiding in de eerste klasse E. Echter we zijn er nog niet, en in onderschatting ligt misschien wel het grootste gevaar. Toch wensen we staf en spelers veel plezier, en nog veel overwinningen toe. Ook het komende seizoen 2014-2015 zal Rolf de Boer onze hoofdtrainer zijn, en als assistent zal Jeroen v/d Berg blijven. Puck zal het komende seizoen het opleidingselftal Urk 2 weer onder zijn hoede gaan nemen.

 

Economisch zit ons land nog steeds in zwaar weer, en de aangekondigde verhogingen voor het gebruik van de velden van de gemeente liegen er niet om. We zijn hierover met de gemeente in gesprek, maar
dat we veel meer huur moeten gaan betalen staat wel vast. Uiteraard probeert onze sponsorcommissie de inkomsten op peil te houden, maar dit zal zeker de nodige inspanning gaan kosten. Veel van
deze inkomsten zullen ook het komende jaar weer worden gebruikt, om onze bloeiende jeugdafdeling op peil te houden. Een eerste elftal met eigen jongens, en op een hoog niveau, is nog steeds de doelstelling van onze vereniging.

 

Onze evenementencommissie, is ook erg actief, en zal ook dit jaar weer diverse zaken gaan organiseren, en deze nieuwjaarsloop en voetbalquiz is alweer de eerste activiteit in 2014. Verder staat er al een dartwedstrijd gepland, voor de E/F pupillen en kabouters een filmmiddag, en zelfs voor de familiedag worden al plannen gemaakt.

 

Tevens wil ik ook nog de oproep doen, aan degene die nog in het bezit is van filmbeelden of fotomateriaal, wat we kunnen gebruiken voor het 75 jarig bestaan, wat onze club volgend jaar gaat vieren. De jubileumcommissie is de voorbereidingen in ieder geval al gestart.

 

De onderhoudscommissie heeft de verbouw van de keuken in de kantine afgerond, en zij zullen gaan werken aan een meerjarenplan. Veel onderhoud zal ook het komende seizoen weer op de agenda staan. De afgelopen jaren is er door de commissie en veel vrijwilligers veel werk verzet, en we mogen ze daar zeker dank voor zeggen.

 

Normen en waarden zullen we als club uit blijven dragen en onze vrijwilligers blijven koesteren. Vanwege de bezuinigingen bij de overheid zal er nog meer aanspraak op vrijwilligers worden gedaan en ook als club zullen we ons beraden om meer taken vrijwillig te kunnen gaan invullen. Dat dit niet eenvoudig zal zijn hoef ik u niet te vertellen, maar ik wil alvast een beroep op degene doen, die nog langs de zijlijn staan. Steek een handje uit, want bij een grote club als Urk is veel te doen. Ook al onze vrijwilligers die op en rondom onze velden lopen, we hebben U ook dit jaar weer keihard nodig, en wij willen u in ieder geval al bedanken voor het vele werk het afgelopen jaar verricht.

 

Afsluitend wil ik een ieder waar rouw in de familie gekomen is of die met moeite en verdriet te maken hebben veel sterkte toewensen. Ook al onze zieken, en in het bijzonder onze penningmeester Klaas Buis wil ik hier noemen, veel sterkte en kracht toegewenst. Bedenk dat een club als sv Urk rondom je staat. Namens Klaas mag ik een ieder bedanken, die de afgelopen tijd aan hen heeft gedacht, in de vorm van een attentie, kaart maar vooral voor hen heeft gebeden. Ik mag u vanaf deze plaats zeker nog oproepen, om vooral Klaas met zijn gezin te blijven gedenken in uw gebed.

 

Namens mijn mede bestuurders "Veel Heil en Zegen" toegewenst het komende jaar. Veel gezondheid, en respect voor een ander, en laten we er met zijn allen een mooi en sportief jaar van maken.

Agenda

vrijdag 19 okt 2018 - 17:00 uur
DB Overleg
zaterdag 20 okt 2018 - 14:30 uur
Excelsior'31 - Urk 1
maandag 22 okt 2018 - 19:30 uur
AB-vergadering
zaterdag 27 okt 2018 - 15:00 uur
Urk 1 - Flevo Boys
maandag 29 okt 2018 - 19:30 uur
PR&M Overleg

SV Urk TV


SV URK - BERKUM 13-10-2018

SVU - Deto