SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


Bestuursspiegel

In het verloop van het seizoen 2013/2014 is bij het bestuur van sportvereniging Urk de behoefte ontstaan om een terugkoppeling te krijgen op haar functioneren. Door de vereniging is contact gezocht met Sportservice Flevoland (SSF) om te bekijken welke rol zij hierin kunnen vervullen. In overleg is ervoor gekozen middels een verenigingsondersteuner een inventarisatie te maken en het bestuur een spiegel voor te houden. Zo is de term “Bestuursspiegel” ontstaan.

 

Bij de inventarisatie is onder andere gebruik gemaakt van de vragen lijst Integrale Kwaliteit Sport en

werd de volgende informatie gebruikt: web-site www.svurk.nl, statuten, huishoudelijk reglement

organogram, notulen ALV’s afgelopen twee jaar, agenda en notulen afgelopen vijf bestuursvergaderingen, rooster van aftreden, adressenlijst, informatie ledenadministratie, model arbeidscontract, laatste twee financiële jaarverslagen, begroting huidig seizoen, sponsorbrochure en

presentatiegids.

 

Vervolgens is er een uitgebreid interview geweest met het voltallige bestuur. Het eindresultaat liegt er niet om want bij sv Urk zijn de zaken goed geregeld. Een aantal onderwerpen zijn  al in behandeling zoals een vrijwilligersbeleid, taak en functieomschrijvingen en een financieel plan op langere termijn. Slecht enkele punten verdienen meer aandacht zoals een veiligheidsplan en de verzekeringen.

 

 

Kortom, het was een succesvolle sessie waarbij het "nog beter functioneren" centraal stond. Onder dankzegging van de trajectbegeleider Jacco Floris kon het algemeen bestuur met tevredenheid deze 'bestuursspiegel' afsluiten.

Agenda

dinsdag 20 feb 2018 - 19:30 uur
vv Groningen - Urk 1 (Beker)
vrijdag 23 feb 2018 - 08:00 uur
Jannie de Jong jarig!
zaterdag 24 feb 2018 - 14:30 uur
nsc Nijkerk - Urk 1
dinsdag 06 mrt 2018 - 19:00 uur
Vergadering Senioren commissie
woensdag 07 mrt 2018 - 19:30 uur
Overleg Polderclubs op Urk

Twitter

SV Urk TV


Urk - SC Genemuiden

Urk - HSV Zuidvogels