SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


Ingelaste Algemene Ledenvergadering

Op maandag 14 en bij onvoldoende quorum zo nodig op maandag 28 september zal het Algemeen Bestuur een korte ingelaste Algemene Leden Vergadering houden met slechts 1 agendapunt: Verkiezing exclusieve leden. Dit is statutait verplicht i.v.m. de benoeming van ereleden en leden van verdienste met instemming van de leden op 2 oktober a.s. tijdens de afsluitende receptie van het 75 jarig bestaan van Sv Urk.Een belangrijk onderdeel dat daar zeker niet mag ontbreken. Over de lijst met namen wordt nog geen mededeling gedaan. Bovendien kunt u nog namen aanleveren van personen waarvan u denkt dat ze voor deze waardevolle titel in aanmerking komen. Graag wel met een toelichting waarom.