SV Urk
Vormtweg 7D
8321 NC Urk

facebook

twitter

youtube


Goedkeuring Huishoudelijk Reglement

Het algemeen bestuur heeft in mei 2015 een nieuw Huishoudelijk Reglement (HR) aangenomen, dat als verlengstuk van de nieuwe statuten is aangepast en gemoderniseerd. Een lange periode van voorbereiding kan hiermee worden afgesloten, maar het traject is pas definitief afgesloten als de Algemene Vergadering haar goedkeuring heeft uitgesproken over dit bestuurlijke stuk.

 

Statuten Artikel 19-Reglementen
1.De Algemene Vergadering kan een Reglement vaststellen en wijzigen, waarin nadere besluiten en richtlijnen gegevens worden omtrent onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2.Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden op voorstel van het Algemeen Bestuur of tenminste vijf ter Algemene Vergadering stemgerechtigde leden in een Algemene Vergadering, waarin het voornemen tot die wijziging als agendapunt is geconvoceerd, met een meerderheid van twee/derden van de geldig uitgebrachte stemmen. 
3.Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
4.De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van de KNVB.

 

Digitaal kunt het HR vinden op deze website onder Diversen/Downloads. Ook is het mogelijk om een gedrukt exemplaar op te halen baij het secretariaat.